نمایش دادن همه 5 نتیجه

HMI نمایشگر صفحه 6AV2123-2GB03-0AX0 برند SIEMENS

کد کالا: 6AV2123-2GB03-0AX0
نرخ روز با ثبت سفارش

HMI نمایشگر صفحه 6AV2123-2JB03-0AX0 برند SIEMENS

کد کالا: 6AV2123-2JB03-0AX0
نرخ روز با ثبت سفارش

HMI نمایشگر صفحه 6AV2124-0MC01-0AX0 برند SIEMENS

کد کالا: 6AV2124-0MC01-0AX0
نرخ روز با ثبت سفارش

Operator panel پنل اپراتور 6SE6400-0BE00-0AA1 برند SIEMENS

کد کالا: 6SE6400-0BE00-0AA1
نرخ روز با ثبت سفارش